Záruka a servis

Na dodaná zařízení poskytuji plnou záruku v délce 2 roky. Při servisním zásahu v době plné záruky je veškerý materiál použitý k opravě, práce i doprava zdarma.

Na komponenty firmy Jablotron je záruka v délce 5 roků.

Nárok na bezplatný servis v rámci záruky mají pouze klienti, kteří mají zaplaceny veškeré pohledávky.

   Na akumulátory a baterie bezdrátových prvků je záruka 6 měsíců.

 

 

 Pokud se některý z komponentů odesílá na opravu výrobci, tak daný komponent po dobu opravy nahrazuji jiným (svým) komponentem, aby Váš systém EZS byl i nadále plně funkční.

 

 

 

  Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, zničení živlem (oheň, voda, blesk) - proti těmto škodám je vhodné zařízení pojistit, výpadek proudu, neodborný zásah do zařízení nebo chybu obsluhy. Rovněž nelze do záručních oprav zahrnout problémy vzniklé vnějšími rušivými vlivy (např. otevřená či netěsná okna a dveře u EZS). Při opravách a rekonstrukcích starších zařízení, nebo zařízení dodaných jiným subjektem platí záruka pouze na provedenou práci a dodaný materiál.Pokud je záruka výrobce komponentu delší než plná záruka mé firmy, pak v době od konce mojí plné záruky do konce záruky výrobce je při opravě nebo výměně tohoto komponentu účtována pouze provedená práce a doprava.

Pozáruční servis je účtován dle aktuálního ceníku. Doba od nahlášení závady do zahájení servisního zásahu běžně nepřekračuje 3 dny u méně závažných případů a 24 hodin u závažných poruch. Nabízím také systém pravidelných odborných prohlídek.

 

  Mimo běžnou pracovní dobu můžete v naléhavých případech volat celý den včetně večerních hodin, víkendů a svátků.